Bush-Kreech


Leewe Schorch Walker,

wemmer sech de Jeschecht von Üerem Bush-Kreech em Irak so anluurt, kammer als eene, dä lang Ziet do jeläft on so dat schreckleche Rejiem von Saddam Hussain on sinn Famillich (ensbesongersch sinn forchbare Söhn Uddai on Kusai on sinne entsetzleche Vetter Ali al-Tikriti alias Chemical Ali) huutnoh metjekritt hät, sare, dat et woll dat eenzich Jode an de janze Akzjon wor, dä Kähl on sinn Bajasch ussem Verkiehr ze trecke.

Enzwesche es dat Deng woll total ussem Ruder geloofe. Dä Kreech es nit ze jewenne! De Froch es, wie kömmt Ehr us dem Schlamassel am beste rus.

Minne Tip: Maht en Opdeelong vom Irak en dree Deelstaate - ne schiïtesche, sunnitesche on kurdesche. Die mösse sech dann selvs arrangeere. Dat jöft zwor e End met Schrecke; es äwwer besser als ne Schrecke ohne End. Ehr mösst nor op de irakesche Chreste oppasse, die sitze zwesche alle Stöhl. On de Törke, die wolle sech de kurdesche Norde met sinn Ölquelle enverliewe.


Nix för onjot. Bes nähste Woch.
Üere
Charle-Manes