De Kö-Bore odder "Wäm notzt et?"


Leev Lütt,

wenn ons thörengsche Jrinsback en Düsseldorf erjendsjet protejeeht, propajeeht odder produzeeht, deht sech bei mech enzwesche automatesch de Froch opdränge "Cui bono?". Dat kütt vom alde römesche Senator Cicero on deht bedüde: "Wäm notzt et? / Wä deht dovon profiteere?". So jehdet mech enzwesche och beim sojenannte Kö-Bore. Mr kritt zwangslööfich de Endrock, dat hee als wedder met alle Meddel jetreckst on vernäwelt wöhd. On wenn de Verwaltong de Plän doför vörstellt, bliewe mieh Frore offe als vörher.

Mr hät nit dat Jeföhl, dat et en ehschte Linnich doröm jeht, de Stadt ze verschöndere on demm Hoffjahde e besske von sinn alde Form zoröckzejäwe, songern dat do mar janz enfach zimple wehtschaffleche Entresse dohengerstecke. Wenn et nit eso wör, künnt hä jo op de jeplante Nübau do för de Hongkong- on Schanghai-Bank verzechte. Dann hädden de Börjer freie Secht op de Hoffjahde on mösste sech do nit för ewich ne öde Betongklotz anluure.


Nix för onjot. Bes nähste Woch
Üere
Charle-Manes