Missmänädschmang en Perfekzjon


Leev Lütt,

2005 bes Medde 2006 wore alle Nohrechte voll dovon, wie jot et de Ferma Airbus jeng. Eene Opdrachsrekord nochem angere. En Hamburch hadden se deswäje sojar met poletesche Ongerstötzong de Ömwandlong von Naturschotzjebeet en en Rollbahn dörchjedröckt. Wat hantse jejammert, dat se nit jenoch Lütt kreeje künnte. Alleen mieh als wies 1.200 Enschenschöre wöhden enne fähle!

Doch op eemol Enjeständnesse vom Mänädschmang, dat se de verenbahde Termine nit enhalde könne. Doför wehde decke Konvenzjonalstrofe fällich. On janz vill Flochjesellschafte send deswäje am öwerläje, ehre Bestellonge och ze storneere – ensbesongersch de Frachtversjone. So es dr Airbus en en fiese Scheeflach jekomme.

En sonn Sittewazjon wöhd ech met alle Mann op Düwel kommerus brassele, öm de Röckständ afzebaue. Äwwer enä, wat mäht Mesjöh Gallois, denne ehre Baas? Jenau et Jäjedeel: Werke afstoße on mieh als 10.000 Lütt russchmieße! So süht perfektes Missmänädschmang us!


Nix för onjot. Bes nähste Woch
Üere
Charle-Manes