Emmer feste drop!


Leev Lütt,

nohdäm Schmelings Maxe en Amerika Boxweltmeester jewohde wor, on dann och noch dä Joe Louis jeschlare hät, verzällden de Vörturner em Dredde Reech janz stolz "Boxe es dr Sport des Mannes." Dat wor och en janze Ziet eso. Enzwesche deht de holde Weiblechkeet nit dovör zoröckschrecke, selvs en dr Reng ze steeje. Et feng janz härmloss bei de Amatöre an – bes eene erusjefonge hät, dat domet och Jeld ze verdeene es. Jetz schlare die sech wie de Kähls de Berne weech. Et wöhd wennich Röcksecht op de Jesondheet jenomme. Haupsach de Kohle stemmp. Bei de Amatöre es et noh nit so hatt wie bei de Profis. Äwwer dat es mar en Zweschestazjon. On de Berofssport fällt, wennste volljöhrich bes, en de eejene Verantwohdong.

Wat äwwer nit henjenomme wehde kann, es, dat de Boxjurend von de Poletek jefördert wöhd. Do jövt et also Stüerjeld för ne Sport, de alleen dodrop usjelaht es, de Jächner physesch ze vernechte. Dat jehöhden verbode on afjeschafft!


Nix för onjot. Bes nähste Woch
Üere
Charle-Manes