Opportuneste onger sech


Leewe Jott,

met Dinnem Bodempersonal hässe jo och nit emmer de reene Freud. Erjendeene stellt emmer jet an. Och Ratzingers Jüppke. Dä es zwor nit dr Schlemmste, äwwer weil dä nu mol vöredraan stott, fällt dat bei däm am mieschde op. Do wor zom Beispill de Enladong an Tenzing Gyatso, dä als dr 14. Dalai Lama jo sojet wies ne Kolläch von em es. On dä hadden sech och schon drop jefreut, mol met en angere Heelichkeet jet ze töttere.

Dodrop hant de Chinese jenölt, dat wör ne onfröndleche Akt. Prompt hät dr Stellverträder von Dinnem Rotzich, dä sech selvs Benedikt nennt, wat Jotsprecher bedüde deht, jesaht, dat dat janit so jemennt jewäse wör. Dr Dalai Lama wohd stonnsfoß wedder usjelode. Dat es Opportunesmos pur. On Zumwinkels Kläuske, Baas von de Bondesposs, es jenau sonne Opportunest. Dä hät nämmech afjelennt, Breefmärke met dem Dalai Lama drop drocke ze losse. Die 2wee Schubijacks sollden sech mol e Beispill an Merkels Anchela nämme, die dä Dalai Lama trotz Jrummelns von de Schletzoore empfange hät.


Nix för onjot. Bes nähste Woch
Üere
Charle-Manes