Dä 29. Feberwar


Leev Lütt,

hütt esset so wiet. Noh veer Jöhr widder ne Schaltdach. Dä 29. Feberwar. Hähzleche Jlöckwönsch an alle, för die dat hütt ne Jubeläomsdach es. Entswäder Jebohtsdachskenger. Dat send 55.555 Stöck. Von de janze Bondesbevölkerong. Odder Hochzieder. Do send et bedüdend wennijer. Mar 5.555 Päärkes. Odder Jubelöresse zom Dach der Zoerkennong vom Ihresold. Do es nor noch eene, dä do fiere kann: Ex-Bondesbaas Chress Wulff. Däm hät nämmlech hütt si ahl Amp, dat Bondespräsedejalamp, bestäticht, dat em dä zostönd. Onjeachdet dessen, dat de staatsanwaltsleche Ermeddelonge jäje dä Oberschnulli noch nit afjeschlosse send on hä noch verknackt wehde kann.

Betrachte mer dä 29. Feberwar us kalendaresche Secht. Schaltdare send nödich, weil de Ähd för een Ömrondong von de Sonn met 365 Däch nit uskömmt. Se bruch doför jet mieh Ziet. Nämmech: 5 Stonde, 49 Minudde on 16 Sekonde! Dat es fass ne Veehdeldach. Deswäje jövdet alle veer Johr ne zosätzleche Dach. Dä 29. Feberwar äwens! Weil die Zosatzziet äwwer nit janz ne Veehdeldach es, moss dat och noch beröcksechticht wehde. Also lösst mr dä bei volle Johrhonderte usfalle. So wor et 1700, 1800 on 1900 nix met nem Schaltdach. Waröm jowet denn dann eene em Johr 2000? Dat es daröm, weil, öm dat noch jenauer ze mahke, dä jedes veehde Johrhondert nit entfalle deht.

Cäsars Jüll, däm mer de Kalender verdanke, hät de Schaltdach zwesche 23. on 24. Feberwar jeläht. So jowet alle veer Johr zweemol ne 24. Feberwar. Weil dobei äwwer de fehlenden elf Minudde nit beröcksechticht wohden, soh sech de 13. Jrejor jenödicht, dat zorechtzeröcke. Hä leeß op de 4. jlich de 15. Oktober 1582 folje on hät de Johrhonderträjel enjeföht. Zengerdäm stemmdet.


Nix för onjot. Bes nähste Woch.
Üere
Charle-Manes