Fortuna jäje FeCe Kölle


Leev Lütt,

ech ben wahrlech kinne jroße Foßballanhänger. E eenzich„Profi“-Spill hann ech mech leif on en Färv anjekickt. Dat es mieh als wies 60 Johr her. Do trot em Flenger Broch en Uswahlmannschaff us Alt-Enternazjonale von Fortuna on Schalke an. Dobei wore o. a. PäuleJanes, Tau Kobierski, Knöd Benderon Döres Breuer von Fortuna. On von Schalke Ähns Kuzorra on Fritz Szepan. Et es onentschiede usjejange. Äwwer ech weeß nimmieh jäje wäm die jespillt hannt. Donoh wor ech noch e paahmol bei Eller 04, wo minn Fröndin Niffer en nem jemeschde Schölerteam jespillt hät.

Zenger de WM 1954 donn ech mech aff on aan e paah Höhepönkt en de Jlotz anlure. Do freut et mech am mieschde, wenn hochjehandelte Favoridde eens op dr Sack kreeje. För mech emmer ne ennere Reechsparteidach, wenn denne Bayern dobei de Läderbuxe usjetrocke wehde. Onverjesslech Fortunas 7 : 1-Siech em Dezämber 1978. Och dat hüddije 1 : 0 von de Dortmonder Borusse jäje de Hoeness-Trupp hät mech besongersch jefreut. Domet kunnden die nämmech ehre Meesterschaffshoffnong för 2012 woll entjöldich zo Jrawe drare. Hoffenslech jehdet em Pokal och so us.

Wemmer wieder op de Bondeslija-Tabelle kickt, fällt op, dat de Ehschde FeCe Kölle veer Däch vor Säsongschloss Drettletzde es. Wenn dat so blifft, mösse se en de Relejazjon. Jäje de Dredde us de Zwedde Lija. Dat es zor Ziet ons Fortuna. Ofwoll Nöppes Meier si Team en letzder Ziet och wie en Jorketropp jespillt hät, sollt et mech doch freue, wenn die jäje dä FeCe en de Relejazjon köme on die do schluppe wöhde. Bei de Kölsche freu ech mech noch mieh als wies bei de Bajuware, wenn die eene drop kreeje. Mi Altarjeschenk nit. Weil, die kütt nämmech us de verbodene Stadt.


Nix för onjot. Bes nähste Woch.
Üere
Charle-Manes